İTHALAT REJİMİ

İthalat veya dış alım, en basit tarifiyle, eşyanın başka bir ülkeden satın alınması ve Türkiye Gümrük Bölgesine getirilmesi olarak ifade edilebilir. Bir başka ifade ile ithalat, eşyanın ülke dışından, vergileri ödenerek veya ödenmeksizin, geçici veya kesin (kat'i) olarak yurda sokulması işlemidir.

Gümrük Rejimleri
  • Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi
  • Transit Rejimi
  • Gümrük Antrepo Rejimi
  • Dahilde İşleme Rejimi
  • Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi
  • Geçici İthalat Rejimi
  • Hariçte İşleme Rejimi
  • İhracat Rejimi
PGM KURUMSAL 7/24 HİZMET İÇİN BİZE ULAŞIN!