GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ İLE İLGİLİ MEVZUAT, YÖNETMELİK VE FAYDALI LİNKLER

AKLINIZA TAKILAN SORULAR İLE İLGİLİ LÜTFEN BİZE ULAŞIN.

Bu tarihten itibaren eşyanın teslim edildiği kişinin T.C. kimlik numarası geçici depolama yeri memurunca Sisteme girilecektir. Eşyanın teslimi sırasında Sisteme girilen T.C. Kimlik Numarası, Yükümlü Kayıt ve Takip Sisteminde (YKTS)’de eşyayı teslim alacak kişiler arasında yer alıyorsa Sistem eşyanın teslimine izin verecektir.

YKTS-Vekalet Giriş menüsünde temsilci bilgileri alanına profil kutucuğu eklenmiş olup bu kutucuktan “gümrük müşaviri”, “gümrük müşavir yardımcısı” ve “diğer” şeçimi yapılarak kayıt yapılması gerekmektedir.

Kayıt işlemi gümrük müşaviri veya ithalatçı firma temsilcisi tarafından yapılabilecektir.

Evet. BİLGE Kullanıcı kodu ve şifresine sahip firma temsilcisi eşyanın teslimine ilişkin olarak tanımlanmak istenilen “gümrük müşaviri”, “gümrük müşavir yardımcısı”  ve “diğer” kişilerin kaydını kendisi yapabilir.

Gümrük müşaviri/firma temsilcisince YKTS-Vekalet Giriş menüsünde temsilci bilgileri alanına eklenmiş olan profil kutucuklarından  “gümrük müşaviri”, “gümrük müşavir yardımcısı” ve “diğer” türleri seçilerek kayıt yapılması gerekmektedir.
Gümrük müşaviri YKTS’ye giriş yaparak temsil ettiği ithalatçı firmanın vekâlet verdiği müşavirlik firması çalışanlarını ve müşavir yardımcılarını kayıt edebilecektir.
Örneğin A ithalatçı firması B müşavirlik firması ile çalışıyor ve B müşavirlik firmasında çalışan C kişisine eşyanın teslimi için vekâlet vermiş ise; B müşavirlik firmasında çalışan gümrük müşaviri; C kişisini kayıt edebilecektir.
C kişisinin müşavir yardımcısı olması durumunda; “gümrük müşavir yardımcısı” seçimi yaparak; gümrük müşavirliği yetkisi olmamakla birlikte müşavirlik firmasında çalışan olması durumunda “diğer” seçimi yaparak kayıt edecektir.

İthalatçı firmanın doğrudan temsilcisi olmayan ancak bu firmada çalışan kişiler ile gümrük müşavirliği firmasında çalışan dolaylı temsil yetkisi olmayan çalışanlar “diğer” olarak kayıt edilebilecektir. Eşyanın teslim edileceği kişinin doğrudan alıcı firmanın verdiği vekâletnamede yetkili olarak sayılması gerekmekte olup müşavirlik firmaları tarafından sonradan kendi personeline verilen vekâletnameler üzerinden kayıt yapılmayacaktır.

Hayır. Gümrük müşavir yardımcıları YKTS Programında Vekâlet Giriş menüsünden vekâlet giriş işlemi yapılmayacaktır. Gümrük Müşavir Yardımcılarının eşyayı teslim almaları için kayıt işlemini gümrük müşavirleri yapacaktır.

Ortak Transit Rejimi; 1987 yılında imzalanan Ortak Transit Sözleşmesine taraf olan ülkeler (AB ve EFTA üyesi ülkeler) arasında eşyanın gümrük vergilerinin askıya alınarak taşındığı rejimdir. Ülkemiz Ortak Transit Sözleşmesine 1 Aralık 2012 tarihi itibariyle taraf olmuştur.

Ortak Transit Rejiminin amacı Sözleşmeye taraf bir ülkede açılan transit beyannamesinin, verilen teminatın ve tanınan basitleştirmelerin bir diğer taraf ülkede de geçerli olması ve bu ülkeye girişte ayrıca bir transit beyanında bulunulmasına gerek kalmadan ortak transit işleminin kesintisiz bir şekilde tamamlanmasıdır.

Ortak Transit Rejimi transit eşyasının işlemlerinin hızlandırılmasını ve basitleştirilmesi sağlayan, dolayısıyla ticaret erbabının zaman kaybetmesini önleyerek maliyetlerinin düşmesini amaçlayan bir sistemdir.

NCTS (Yeni Bilgisayarlı Transit Sistemi), Ortak Transit Rejiminin amacı olan transit işlemlerini hızlandırmak ve basitleştirmek için işlemlerin elektronik ortamda yürütülmesini sağlayan ve 2005 yılında tüm taraf ülkelerde uygulamaya konulan elektronik sistemdir. Söz konusu sistemin daha sonra Sözleşmeye taraf olan ülkelerde kullanılması zorunlu olup ülkemiz de bu sistemi kullanmaktadır.

Kısaca NCTS; transit beyanının sunulmasından rejimin ibra edilmesine kadar olan her aşamanın tamamen elektronik ortamda gerçekleştirildiği, gerek gümrük idareleri arasındaki gerekse gümrük idareleri ile ticaret erbabı arasındaki iletişimin elektronik mesajlar ile sağlandığı ve bu şekilde güvenilir ticaret erbabı için önemli basitleştirmelerin uygulandığı bir programdır.

Kayıt işlemi gümrük müşaviri veya ithalatçı firma temsilcisi tarafından yapılabilecektir.

Evet. BİLGE Kullanıcı kodu ve şifresine sahip firma temsilcisi eşyanın teslimine ilişkin olarak tanımlanmak istenilen “gümrük müşaviri”, “gümrük müşavir yardımcısı”  ve “diğer” kişilerin kaydını kendisi yapabilir.

Gümrük müşaviri/firma temsilcisince YKTS-Vekalet Giriş menüsünde temsilci bilgileri alanına eklenmiş olan profil kutucuklarından  “gümrük müşaviri”, “gümrük müşavir yardımcısı” ve “diğer” türleri seçilerek kayıt yapılması gerekmektedir.
Gümrük müşaviri YKTS’ye giriş yaparak temsil ettiği ithalatçı firmanın vekâlet verdiği müşavirlik firması çalışanlarını ve müşavir yardımcılarını kayıt edebilecektir.
Örneğin A ithalatçı firması B müşavirlik firması ile çalışıyor ve B müşavirlik firmasında çalışan C kişisine eşyanın teslimi için vekâlet vermiş ise; B müşavirlik firmasında çalışan gümrük müşaviri; C kişisini kayıt edebilecektir.
C kişisinin müşavir yardımcısı olması durumunda; “gümrük müşavir yardımcısı” seçimi yaparak; gümrük müşavirliği yetkisi olmamakla birlikte müşavirlik firmasında çalışan olması durumunda “diğer” seçimi yaparak kayıt edecektir.

İthalatçı firmanın doğrudan temsilcisi olmayan ancak bu firmada çalışan kişiler ile gümrük müşavirliği firmasında çalışan dolaylı temsil yetkisi olmayan çalışanlar “diğer” olarak kayıt edilebilecektir. Eşyanın teslim edileceği kişinin doğrudan alıcı firmanın verdiği vekâletnamede yetkili olarak sayılması gerekmekte olup müşavirlik firmaları tarafından sonradan kendi personeline verilen vekâletnameler üzerinden kayıt yapılmayacaktır.

Hayır. Gümrük müşavir yardımcıları YKTS Programında Vekâlet Giriş menüsünden vekâlet giriş işlemi yapılmayacaktır. Gümrük Müşavir Yardımcılarının eşyayı teslim almaları için kayıt işlemini gümrük müşavirleri yapacaktır.